Apeluri

Cod apel Program operațional Data lansare Data închidere Stare apel Număr schițe Proiecte depuse
isPOIM/25/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isBunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice (POCU 436, POCU 437) Program Operational Capital Uman 26.07.2018 26.11.2018 Închis necunoscut 130
isPOCU/425/1/1/Creșterea ocuparii tinerilor NEETs șomeri cu vârstă între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia) Program Operational Capital Uman 13.07.2018 28.09.2018 Închis necunoscut 0
isCod apel: POIM/271/4/3/Reducerea suprafețelor poluate istoric – proiecte noi Program Operational Infrastructura Mare 09.07.2018 31.12.2020 Deschis necunoscut 0
isPOCU/320/6/21/OS.6.7,6.9, 6.10/21 - „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității” Program Operational Capital Uman 10.01.2018 27.04.2018 Închis necunoscut 16
isCod apel: POIM/290/6/3/Apel de proiecte pentru implementarea măsurării inteligente a consumului de energie la consumatori casnici Program Operational Infrastructura Mare 03.01.2018 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isCod apel: POIM/289/6/1/ Apel de proiecte pentru investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice Program Operational Infrastructura Mare 03.01.2018 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/388/5/2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție Program Operational Infrastructura Mare 25.06.2018 25.06.2019 Deschis necunoscut 0
isPOCU/410/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării Program Operational Capital Uman 15.06.2018 14.09.2018 Închis necunoscut 7
isPOCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență” Program Operational Capital Uman 25.04.2018 10.08.2018 Închis necunoscut 30
isPOCU/380/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI Program Operational Capital Uman 25.04.2018 10.08.2018 Închis necunoscut 23
isPOCU/400/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate Program Operational Capital Uman 04.06.2018 28.09.2018 Închis necunoscut 8
isPOCU/385/2/1/Creșterea ocuparii tinerilor NEETs șomeri cu vârstă între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) Măsuri pentru tinerii NEET II - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă - Regiune mai dezvoltată Program Operational Capital Uman 05.04.2018 31.07.2018 Închis necunoscut 0
isPOCU/386/2/1/Creșterea ocuparii tinerilor NEETs șomeri cu vârstă între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) Măsuri pentru tinerii NEET II - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă - Regiuni mai putin dezvoltate Program Operational Capital Uman 05.04.2018 31.07.2018 Închis necunoscut 1
isPOIM/24/8; OS 8.1/ OS 8.2 Apel de proiecte pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor Program Operational Infrastructura Mare 30.03.2018 31.03.2019 Deschis necunoscut 0
isPOIM/24/8; OS 8.1/ OS 8.2 Apel de proiecte pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor Program Operational Infrastructura Mare 30.03.2018 31.03.2019 Deschis necunoscut 0
isPOCU/375/4/22/Operațiune compozită OS 4.5, 4.6, 4.10 Program Operational Capital Uman 02.04.2018 15.06.2018 Închis necunoscut 1
isPOIM/358/6/2/Apel de proiecte pentru monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali Program Operational Infrastructura Mare 20.03.2018 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOC Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE Program Operational Competitivitate 20.03.2018 20.03.2023 Deschis necunoscut 0
isPOCU/370/3/15/Operațiune compozită OS 3.10, 3.11 „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” Program Operational Capital Uman 16.03.2018 31.12.2018 Deschis necunoscut 0