Contact


Pentru informații suplimentare/ cu caracter tehnic privitoare la ghiduri sau implementare proiecte, vă recomandăm să accesați Platforma HELPDESK sau să utilizați datele de contact ale Autorităților de Management, corespunzătoare fiecărui Program Operațional:

POC

POR

POAD

POAT

POCA

POCU

POIM

 

Pentru AM aferente perioadei 2007–2013:

AM POSDRU – 0372 614 458; 0372 614 459

AM POSCCE – 0372 614 401

AM POAT – 0372 838 896

AM POST – 021 319 61 47

AM POSM – 021 300 62 50