Contact

Adresa:
Ministerul Fondurilor Europene, registratura generală: Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B (intrarea se face prin str. Menuetului nr. 7), sectorul 1, București

 

E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro

E-mail solicitari informatii Legea 544/2001: interes.public@fonduri-ue.ro

 


Helpdesk

Formular sesizare nereguli

Contact AM-uri


get info blue button Ministerul Fondurilor Europene este operator de date cu caracter personal (conform prevederilor legale în vigoare) și respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, administrează în condiţii de siguranţă bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi asigură persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, de confidențialitatea tratării datelor furnizate, precum și de respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679.

Mai multe detalii:

pdfANUNŢ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

pdfRegulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE