Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (AM POIM) din Ministerul Fondurilor Europene lansează astăzi, 09 iulie, apelul și Ghidul solicitantului decontaminarea siturilor poluate istoric, finanțat din Axa prioritară 4. Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric,Obiectivul Specific 4.3. Reducerea suprafețelor poluate istoric.

Solicitanții eligibili pentru toate tipurile de acțiuni finanțate sunt autorităţile publice sau alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar – printr-un act juridic - în vederea implementării proiectului.

Exemple de activități care pot primi finanțare:

  • Activităţi specifice de reabilitare şi ecologizare a siturilor contaminate istoric (eliberare suprafaţă contaminată şi decontaminare a solului, inclusiv a apei freatice afectate, dacă este cazul), cu accent pe bio-decontaminare;
  • Eliminarea/ reducerea contaminării solului, a apei, pentru a aduce terenul la starea iniţială;
  • Activităţi specifice de închidere/ecologizare/reabilitare/conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv activitățile de eliminare/depozitare conformă a materialelor rezultate din implementarea acestor activităţi;
  • Activități de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafața depoluată;
  • Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor;
  • Elaborarea aplicație de finanțare, inclusiv documente suport;
  • Elaborarea documentației de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare echipamente.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 5.716.409 euro.

Apelul este necompetitiv, cu depunere continuă. Termen limită este 31.12.2020.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prelungește apelurile aferente Obiectivelor specifice 6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie (apel de proiecte necompetitiv cu depunere continuă) și 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor (apel de proiecte pe bază de listă de proiecte prioritare sau pre-identificate) din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Noul termen până la care se pot depune proiecte este 31.12.2018, ora 10.00, conform ordinelor de ministru care pot fi consultate aici.

Reamintim că apelurile de proiecte, cu o valoare totală de aproximativ 51,5 milioane de euro, au fost lansate în data de 3 ianuarie a.c.

Principalele rezultate ce se vor obține prin implementarea proiectelor finanțate sunt:

  • extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN, prin investiții ale operatorilor de distribuție concesionari în lucrări de întărire a rețelei electrice în amonte de punctul de racordare;
  • implementarea distribuției inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică prin realizarea unor proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuție concesionari.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (AM POIM) din Ministerul Fondurilor Europene lansează astăzi, 25 iunie, apelul și Ghidul solicitantului privind consolidarea capacităţii de reacţie în caz de dezastrefinanțat din Axa prioritară 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, Obiectivul Specific 5.2. Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi instituţiile aflate în subordine, Serviciul de Telecomunicații Speciale și instituţiile specializate care pot interveni, în parteneriat cu IGSU, pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice, pot obține finanțare pentru proiecte ce vizează creșterea capacității de răspuns la dezastre a echipajelor de intervenție, prin echiparea unităţilor pentru situaţii de urgenţă și dotarea cu sisteme IT pentru situații de urgență.

Valoarea maximă a unui proiect poate fi de 50 milioane euro.

Cererile de finanțare se vor depune în perioada 25 iunie 2018 – 25 iunie 2019, prin aplicația electronică MySMIS 2014, până la acoperirea bugetului limită al apelului, de 105 milioane euro. 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare le reamintește celor care doresc să depună proiecte în cadrul apelului "POIM/178/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate" că data limită de transmitere a cererilor de finanțare este 30.06.2018.

Beneficiarii trebuie să se asigure ca informațiile aferente cererilor de finanțare sunt încarcate în timp util și că nu vor depăși ora de închidere a sesiunii de depunere a proiectelor, respectiv 10.00 dimineața a zilei de 30.06.2018, conform ghidului solicitantului.

Serviciul Comunicare Instrumente Structurale și Helpdesk din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în baza atribuțiilor sale, a documentelor strategice în domeniu, având în vedere proiectele pe care le pregătește pentru implementarea Centrului de Informare pentru Fonduri ESI, a desfășurat procedura de selecție a unui partener în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare pentru Fonduri ESI”. Procedura a fost lansată de Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene la data de 29 ianuarie 2018 și continuată de Ministerul Fondurilor Europene de la data înființării ca minister.

A fost depusă în termen o singură candidatură din partea Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), în nume individual. După analizarea documentelor depuse de CCIR și în urma răspunsurilor furnizate la solicitările de clarificări, Comisia de evaluare a constatat următoarele: CCIR nu îndeplinește condiția de reprezentare la nivel județean, prin care se înțelege -conform Anexei nr. 2 Condițiile generale de conformitate și condițiile specifice- existența la nivel județean a minim unui birou aparținând entității respective, în cazul de față pentru județul Bacău.

Având în vedere aspectele semnalate, Comisia de evaluare a respins oferta candidaturii CCIR. Rezultatul procedurii poate fi contestat în termen de trei zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului, prin e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu CC la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Ministerul Fondurilor Europene, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții, a organizat în perioada mai - iunie a.c., Caravana POIM - Sectorul Energie.

Cu acest prilej au fost promovate la nivel regional oportunitățile de finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, în special pentru obiectivele specifice care vizează producerea si distribuția de energie din surse regenerabile, reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali si cogenerarea de înaltă eficienţă.

Evenimentele desfăşurate la Cluj, Brașov, Bacău, Craiova si Bucureşti au urmarit îmbunătăţirea dialogului cu potențialii beneficiari, creşterea numărului de aplicaţii, dar şi a calităţii acestora.

Astfel, au avut loc intalniri interactive, in cadrul carora experţii tehnici au răspuns participanților interesați - manageri energetici autorizați, societăți din domeniul serviciilor energetice, auditori energetici, firme de consultanţa in domeniu precum si autorități publice locale - la toate aspectele legate de elaborarea aplicaţiilor.

Prezentările urmează a fi postate pe site-ul MFE, http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi

Alocarea POIM 2014-2020 pentru sectorul energie este de 605,65 milioane de euro (axele prioritare 6, 7 și 8), în perioada 2016-2017 fiind lansate toate apelurile de proiecte prevăzute în program.