Serviciul Comunicare Instrumente Structurale și Helpdesk (SCISH) din cadrul MDRAPFE anunță extinderea până la 31 octombrie 2017, ora 17.00, a termenului pentru depunerea candidaturilor de parteneriat pentru proiectul Centrului de Informare Fonduri ESI, pentru a asigura o competiție consistentă și o selecție relevantă.

În baza atribuțiilor sale și a calității de (potențial) beneficiar POAT pentru proiecte de informare și promovare a fondurilor ESI și a documentelor strategice în domeniu, SCISH a publicat în 11 octombrie anunțul și documentele pentru procedura de selecție a unui/ unor partener/ parteneri pentru implementarea unei componente a Centrului de Informare Fonduri ESI, anume rețeaua teritorială de puncte de informare județene. Dată fiind necesitatea urgentării procesului de operaționalizare a sistemului de puncte teritoriale de informare, termenul inițial stabilit pentru depunerea candidaturilor a fost 20 octombrie 2017.