Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/320/6/21 POCU 03.08.2018
isAM POCU 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de ETF pentru apelul POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) POCU 03.08.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/393/5/1 POCU 03.08.2018
isAM POCU anunță rezultatul apelului de proiecte POCU/375/4/22/4.5, 4.6, 4.10 - Servicii comunitare integrate POCU 02.08.2018
isAM POCU anunță rezultatul apelului de proiecte „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul ruralʺ (regiuni mai puțin dezvoltate) POCU 02.08.2018
isAM POCU publică instrucțiunea referitoare la apelurile „Școala pentru toți” și „Profesori motivați în școli defavorizate” POCU 25.07.2018
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență” POCU 25.07.2018
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat” POCU 25.07.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Bursa profesională”, AP 6/ PI 10.iii/ OS 6.11 POCU 25.07.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Tratamentul precoce al persoanelor bolnave de tuberculoză, inclusiv tuberculoză latentă”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9 POCU 25.07.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA” POCU 25.07.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Educație de calitate în mediul rural” POCU 25.07.2018
isAM POCU publică Corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 25.07.2018
isAM POIM anunță modificări ale Programului Operațional Infrastructură Mare POIM 25.07.2018
isAM POC anunță lansarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice POC 24.07.2018
isAM POCU publică în consultare ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte competitiv „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați” POCU 19.07.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificare pentru proiectele „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” (mecanismul DLRC, etapa a III-a) POCU 18.07.2018
isAM POC anunță redeschiderea în sistemul MySMIS, pentru o perioadă de 60 de zile, a apelului de proiecte de tip non-competitiv POC/356/1/1/ Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național şi racordate la rețele europene şi internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice şi baze de date europene și internaționale Titlu: Proiect pentru continuarea dezvoltării RoEduNet POC 18.07.2018
isAM POCU lansează apelul „Bunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice” AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 POCU 18.07.2018
isAM POAD: corrigendum GS CS "Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare și produse de igienă POAD" POAD 17.07.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !