Realizări româneşti cu bani europeni

Realizări româneşti cu bani europeni

Scrierea şi implementarea proiectelor finanţate prin fonduri structurale şi de coeziune

Scrierea şi implementarea proiectelor finanţate prin fonduri structurale şi de coeziune

Instrumentele structurale pe înţelesul tuturor

Instrumentele structurale pe înţelesul tuturor

Succese în implementarea fondurilor structurale

Succese in implementarea fondurilor structurale in România - Cadrul financiar 2007-2013

100 de proiecte REGIO

100 de proiecte de succes in cadrul Programului Operațional Regional (REGIO) 2007-2013

Egalitate de șanse

Studii de caz privind egalitatea de șanse - abordări integratoare și proiecte de succes

Impactul şi rezultatele politicii de coeziune

Impactul şi rezultatele politicii de coeziune

"Ziua Europei"

Ziua Europei - 9 Mai 2015