pdfPLAN CADRU privind imbunatatirea capacitatii administrative si diminuarea vulnerabilitatilor la coruptie si a incompatibilitatilor pentru angajatii Ministerului Fondurilor Europene si ai structurilor coordonate

Stadiu Planul Cadru – 17 noiembrie

Stadiu Planul Cadru – 22 iulie


Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene

Ordin nr.395/10.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene

 

Solicitare de informații de interes public


pdfRaportul anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pentru anul 2015

pdfRaportul anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pentru anul 2014

pdfRaportul anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pentru anul 2013


Raportul anual privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind liberul acces la informatiile de interes public

pdfRaport de implementare a Legii nr. 52/2003, pe anul 2016

pdfRaport de implementare a Legii nr. 52/2003, pe anul 2015

pdfRaportul de implementare a Legii nr. 52/2003, pe anul 2014

pdfRaportul de implementare a Legii nr. 52/2003, pe anul 2013


Rapoarte de activitate MFE

pdfRaport de activitate MFE 2015

pdfRaport de activitate MFE 2014

pdfRaport de activitate MFE 2013

pdfRaport de activitate MFE 2012


Lista privind bunurile primite cu titlu gratuit

pdfRaportare 2013-2015


Protocol de colaborare prinvind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori

pdfProtocol CARF - Ministerul Fondurilor Europene


Dialog social

pdfOrdin al ministrului fondurilor europene nr. 1230/2016 de modificare a OMFP 1093/2013 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de dialog social.

pdfOrdin al ministrului fondurilor europene nr. 1256/2014 de modificare a OMFP 1093/2013 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de dialog social.

pdfOrdin al ministrului fondurilor europene nr. 1093/2013 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de dialog social.

pdfOrdin al ministrului fondurilor europene nr. 1289/2013 de modificare a OMFP 1093/2013 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de dialog social.

pdfOrdin al ministrului fondurilor europene nr. 215/2014 de modificare a OMFP 1289/2014 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de dialog social.