SISTEM DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Ordin privind apropbarea procedurii de sistem nr. 21 ”Codul de etică și integritate a personalului Ministerul Fondurilor Europene”

MEDIUL DE CONTROL

Standardul 1 - Etica, Integritatea 
Standardul 2 - Atributii, Functii, Sarcini 
Standardul 3 - Competenta, Performanta 
Standardul 4 - Functii Sensibile 
Standardul 5 - Delegarea 
Standardul 6 - Structura Organizatorica

PERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI

Standardul 7 - Obiective 
Standardul 8 - Planificarea 
Standardul 9 - Coordonarea 
Standardul 10 - Monitorizarea Performantelor 
Standardul 11 - Managementul Riscului 
Standardul 15 - Ipoteze, Reevaluari

INFORMAREA SI COMUNICAREA

Standardul 12 - Informarea 
Standardul 13 - Comunicarea 
Standardul 14 - Corespondenta 
Standardul 16 - Semnalarea Neregularitatilor

ACTIVITATI DE CONTROL

Standardul 17 - Proceduri 
Standardul 18 - Separarea Atributiilor 
Standardul 19 – Supravegherea
Standardul 20 - Gestionarea Abaterilor
Standardul 21 - Continuitatea Activitatii 
Standardul 22 - Strategii De Control 
Standardul 23 - Accesul La Resurse

AUDITAREA SI EVALUAREA

Standardul 24 - Verificarea Si Evaluarea Controlului 
Standardul 25 - Auditul Intern

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITAȚII