Concurs pentru ocuparea a 9 posturi vacante la Direcția Coordonare SMIS și IT, în cadrul echipei de implementare a proiectului: "Sprijin privind dezvoltarea/optimizarea unor module specifice sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014"

Rezultat selecţie dosare

Rezultat interviu

Concurs pentru ocuparea celor 30 de posturi vacante la Direcţia Generală Programe Europene Competitivitate, în cadrul echipei de implementare a proiectului: "Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014-2020 şi închiderea POSCCE 2007-2013"

Documentaţie concurs

Tematică şi bibliografie

Rezultat selecţie dosare

Rezultat soluţionare contestaţii selecţie dosare

Posturile vacante în administrația publică